Предприехме необходимите мерки, за да отговаряме на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

Можете да се запознаете с нашата ППЗЛД тук

 

Начало Регистрация

Регистрация

Адрес за доставка

Информация за контакт

Адресна информация

Код за сигурност